Kan elflyg vara en av pusselbitarna för ett hållbarare flyg?

I takt med att allt fler får upp ögonen för flygets klimatpåverkan så ställs också krav på såväl flygbolag som flygplanstillverkare att komma fram med lösningar. Det verkar som att det inte finns en gyllene lösning när det gäller flyget. Det finns flera. Och den tekniska utvecklingen de närmaste åren får visa på vad som faktiskt är hållbart i längden och vad som kanske var en bra idé på pappret, men inte i praktiken.

Ett av de snabbaste vägarna fram till ett mer hållbart flyg är att börja använda biodrivmedel. Problemet med den lösningen är att det inte finns tillräckligt med biodrivmedel för att ens lösa en bråkdel av behovet. Åtminstone inte om bränslet ska komma från rester av skogsproduktion och andra liknande spillprodukter. För visst går det att tillverka biodrivmedel på annat sätt, men då måste vi använda en massa markyta för att odla drivmedel istället för att odla mat till jordens växande befolkning.

En lösning som har lyfts fram är att börja flyga med elflygplan som då kan laddas med el från sol, vind och vatten. Än så länge finns inga elflygplan för passagerartrafik i drift, men på flera håll pågår produktutveckling för att få till stånd elflyg i kommersiell drift.

Ett sådant projekt finner man på Chalmers i Göteborg. Anders Forslund är forskare vid Chalmers i Göteborg och leder utvecklingsprojektet Elise.

Planen är att ha ett första testplan klart 2 år och 2026 ska det första planet gå i inrikestrafik. Tanken är att planet ska ha en räckvidd på 40 mil och kunna täcka ungefär en tredjedel av alla inrikesresor i Sverige. De första rutterna skulle kunna bli Stockholm-Visby, Örnsköldsvik-Sundsvall eller Örnsköldsvik-Östersund.