Astypalea i Grekland ställer om till hållbara transporter


Det händer spännande saker i den grekiska ö-världen. Fler och fler får upp ögonen för hur de kan ställa om till att vara mer hållbara. Detta kan ske på olika sätt. På ön Astypalea har Volkswagen tillsammans med grekiska staten infört ett transportsystem där olika typer av elfordon ingår. Polisen och de som jobbar på kommunen kör med elbilar, de boende kommer att erbjudas bra priser på att köpa elbil och de som inte vill äga en egen elbil kan gå med i en bilpool och hyra bil när de behöver. På sikt vill Astypalea bli en modellö för klimatneutral mobilitet som det så fint heter.

Elektrifieringen av Astypalea pågår i detta nu och kommer att pågå under lång tid. Att detta händer redan nu är tydligt på flygplatsen. Precis framför den lilla ankomstbyggnaden finns en helt ny laddningsstation för elbilar med laddboxar. Ovanför laddboxarna står en skylt; "Smart & Sustainable Island", vilket också är projektets slogan.

Omvandlingen omfattar också en förnybar elproduktion för att kunna vara självförsörjande på den el som behövs för att ladda alla elfordon. Astypaleas elförsörjning sker för närvarande nästan uteslutande med dieselgeneratorer, som ger upphov till nästan 5 000 ton koldioxidutsläpp varje år. I framtiden ska den huvudsakliga delen av elen att komma från solenergi och solceller. Som ett första steg kommer ett solfält med en effekt på 3 megawatt att installeras senast 2023. Detta kommer att försörja 100 procent av elbilarna och upp till 60 procent av hela ön med grön energi.

Det nya energisystemet omfattar också ett reservbatteri med en lagringskapacitet på 7 MWh, vilket gör det möjligt att balansera nätet och utnyttja solenergin optimalt. I steg två kommer andelen förnybar energi att utökas ytterligare fram till 2026 och kommer i framtiden att täcka mer än 80 procent av elbehovet. Det nya energisystemet kommer inte bara att minska koldioxidutsläppen, utan förväntas också minska energikostnaderna. Den grekiska regeringen räknar med en potentiell besparing på mer än 25 procent.

Tänk vad härligt att i framtiden kunna hyra en elbil som man pluggar in i en laddbox vid hotellet och laddar den med energi från solceller. Tyst och lugnt kan man sedan utforska ön man besöker.